Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji Laboratuvarında 3 Mikrobiyoloji uzmanı, 1 Biyolog, 5 Laboratuvar teknisyeni,1 Muayene kabul elemanı, 1  Sekreter  ve 1 Hizmetli personel görev yapmaktadır.

Laboratuvarımızda  klinik örneklerden yılda 7895 nonspesifik  bakteriyolojik kültür,  298  tiplendirme  ve ilaç duyarlılık  testi  otomatize sistemle;  yılda 20560  tuberküloz kültürü  manuel ve otomatize sistemle çalışılmaktadır.  Yılda  20807 klinik örnekten   flouresan ve EZN boyama ile ARB  mikroskobik inceleme yapılmaktadır.    Üreme tespit edilen Mikobakteri kültürlerinden  otomatize sistemle  yılda   798  Mikobakteri tiplendirme   ve  İlaç Duyarlılık Testi  yapılmaktadır.

Nefelometre Cihazı ile yılda 43538 CRP, 487  RF,  181 ASO  testi çalışılmaktadır. Ayrıca yılda 395 Gaitada Parazit incelemesi, 105 Periferik Yayma yapılmaktadır.

Non spesifik Bakteriyolojik Kültürler,  Tüberküloz Kültürü ve ARB Boyalı Mikroskobik  İncelemeler ile Nefelometre Cihazında çalışılan testler için belli periyodlarda  İç ve Dış Kalite Programları uygulanarak sonuçların güvenilirliği kontrol edilmektedir.

Laboratuvarımız  Tüberküloz konusunda Türkiye Halk Sağlığı Tüberküloz Referans Laboratuarına bağlı ’’ Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı’na  dahil olup,  eğitimli uzman ve laboratuar teknisyenleri  ile  en gelişmiş sistemlerle çalışmakta  ve Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği içinde Merkez Tüberküloz Laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda çalışılmayan  bazı spesifik  testlerin de istemi klinik uzmanları tarafından yapılabilmekte olup , alınan hasta örnekleri  Birliğimiz  Merkez Laboratuvarları olan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile  Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘ ne gönderilmektedir.   

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Uzmanlarımız

Sorumlu Uzman

Uzm.Dr. Mualla Partal
Uzm.Dr. Gülay Çatmabacak
Uzm.Dr. Ahmet Balıkçı

Başıbüyük Mahallesi Süreyyapaşa Yerleşkesi 34844 C BLOK Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 421 42 00 pbx Faks: +90 (216) 421 41 10
Web: http://www.sureyyapasa.gov.tr E-Mail: info@sureyyapasa.gov.tr
DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık