Kan Transfüzyon Merkezi

Kan Transfüzyon Merkezi’nde; 1 Uzman, 1 Biyolog, 1 Laboratuvar teknisyeni, 3 Hemşire görev yapmaktadır.

Kan Transfüzyon Merkezi; acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini bağlı bulunduğu Bölge Kan Merkezi (BKM)’den temin eden, transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cross-match), ABO,  Coombs,  ELİSA Rutin  - Marker ve diğer testleri yapan birimdir.

Hastaların kullanımı için hazırlanan kan ve kan bileşenlerinin transfüze edilinceye kadar saklanması, kanın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamalarının takibinden güvenlik ve etkinlik temel prensibi çerçevesinde sorumludur.

Laboratuvarımızda çalışılan bütün testler için belirlenmiş periyotlarda internal ve eksternal kalite programları ile sonuçların güvenilirliği kontrol edilmektedir.

Başıbüyük Mahallesi Süreyyapaşa Yerleşkesi 34844 D BLOK Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 421 42 00 pbx Faks: +90 (216) 421 41 10
Web: http://www.sureyyapasa.gov.tr E-Mail: info@sureyyapasa.gov.tr
DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık