Evde Sağlık Hizmeti Birimleri

Süreyyapaşa Evde Sağlık

Süreyyapaşa Evde Sağlık ekibi  Nisan 2011 tarihinden beri hizmet vermektedir.
Ekibimizde 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı, 1 hemşire, 1 sekreter ve 1 şoför bulunmaktadır. Evde Sağlık için donatılmış bir aracımız vardır. Araçta tıbbı malzeme bulunmaktadır.
Ekip Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet eden ve evden çıkamayan  akciğer hastalarına  gitmektedir.  Ancak  adres konusunda insiyatif kullanılmaktadır. Başvurular aile hekimleri ya da hastaları takip eden hekimler tarafından yapılmaktadır.
Ekibimiz kurulduğu tarihten beri yaklaşık  800 ev ziyaretinde bulunmuştur. Hali hazırda aktif takipte 180 hastamız vardır. Hastalarımızdan 100 kişi KOAH  tanılıdır ve bu grubun  yaş ortalaması   76’ dır. Bu grupta kadın hasta sayısı  55, erkek hasta sayısı 45 dir. Kadın hasta sayısının fazla olması biomass maruziyetine ve erkeklerde ortalama yaşam ömrünün kadınlara göre daha kısa olmasına bağlanmıştır. KOAH dışında  akciğer kanserleri, trakeostomili hastalar, motor-nöron tanılı hastalar, ağır astım hastaları, IPF hastaları takibimizdedir.

Evde Sağlık ekibi neler yapmaktadır ?
1.    Poliklinik hizmeti alması zor gruba ( evde BIPAP,nebülizatör,O2 konsantratör, ev tipi ventilatörler kullanan ) düzenli ev ziyaretinin yapılıp poliklinik hizmetini evde verir.
2.   Hastaların kullandıkları aletlere uyum sağlayıp sağlamadıklarını ve temizlik-bakım koşullarına uyup uymadıklarını görüp gerekli eğitimleri  verir.
3.   Eksik ilaçları reçetelendirme ve biten her türlü  raporu (ilaç- alet-alt bezi- mama) yeniler.
4.   Trakeostomili hastaların kanül değişimlerini yapar. ( Aneztezi uzmanımız ile birlikte)
5.   Gerekli durumlarda IV,IM tedavi desteği verir ve bu tedavinin devamı için belediyeler ile bağlantı kurar.
6.   Hastaların gerekli durumlarda kan takiplerini yapar ve gerekirse kültürlerini ( boğaz, trakeal aspirat, idrar vs) alır.
7.   Son dönem hastaların ve hasta yakınlarının desteklenmesine yardımcı olur.
8.   Yatış endikasyonu olan hastaların yatışı için gerekli birimlerle bağlantı oluşturur.
9.   Gerekli ise diğer branş hekimleri ile bağlantı kurar.
10.    Pulmoner rehabilitasyon ünitemize hasta yönlendirir.   
 
Evde Sağlı Ekibinin Amacı:
Öncelikle KOAH ve diğer hasta grubunun acil başvuru sayılarını, hastane servis ve yoğun bakım yatış sayılarını azaltmaktır.
Evde alet ve ilaç kullanımının düzenli yapılmasını sağlamaktır.
Sigara içen grubu içmeme konusunda ikna etmektir.
Solunum kasları güçlendirmesi ve balgam çıkarma ile ilgili teknikleri öğretmektir ve pulmoner rehabilitasyon ünitemize hasta yönlendirmektir.
Son dönem hastaların ve hasta yakınlarının psıko-sosyal desteğini sağlamak​tır.

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta