Enfeksiyon Kontrol Birimi

Hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Morbidite ve mortalitenin yanısıra, hastanın hastanede yatış süresinin uzamasına ve tedavi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hastane enfeksiyonları tıp ve hemşirelik alanında her zaman güncelliğini korumuştur. Hastane enfeksiyonlarının önemine paralel olarak gelişen bir diğer kavram da, enfeksiyon kontrol hemşireliğidir. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi hastane enfeksiyonlarının kontrolü için anahtar özellik taşıyan kişidir. Hastane enfeksiyonları, çağdaş toplumların önemli bir sorunu olduğuna göre sorunun çözümlenmesinde kilit görevi bulunan hemşirenin nitelikleri son derece önemlidir.

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ

11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’’ ne göre Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin görevleri:
a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek,
b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,
c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,
d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,
g) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
h) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,
ı) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.


Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürveyans ve kayıt,
b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,
c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
e)Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü.Başıbüyük Mahallesi Süreyyapaşa Yerleşkesi 34844 B BLOK Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 421 42 00 pbx Faks: +90 (216) 421 41 10
Web: http://www.sureyyapasa.gov.tr E-Mail: info@sureyyapasa.gov.tr
DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta