Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri normal akciğer dokusundaki hücrelerin kontrol dışı çoğalması sonucu oluşmaktadır. Akciğer kanseri oluşumunda en önemli faktör sigara içimidir. Kanserli hücreler kan, lenfatik ve komşuluk yolu ile vücudun çeşitli organlarına yayılabilir. Akciğer kanserinde en sık yayılım karaciğer, kemik, beyin ve böbreküstü bezine gözlenir. Akciğer kanserinde çeşitli hücre tipleri vardır. En sık gözlenen tipi ise küçük hücreli dışı akciğer kanseridir.

Hastalık belirtileri birçok hastalık ile karışabilir. Öksürük, ağızdan kan gelmesi, nefes darlığı, ses kısıklığı, halsizlik, kilo kaybı, ağrı gibi şikayetler olabilir. Sigara içimi, ailede kanser öyküsü varlığı akciğer kanserinden şüphelenilmesine yol açan ipuçlarıdır. Tanıda ilk aşamalarda bilgisayarlı tomografi ve tomografi bulgusuna göre istenmesi gereken PET-CT kullanılır.Günümüzde en önemli yöntem olan PET-CT ile vücudun diğer organlarına yayılım olup olmadığını saptanır.

Akciğer kanseri hastalığı çeşitli yöntemlerle teşhis edildikten sonra evresi (dönemi) belirlenir ve evreye göre medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisinin yer aldığı bir ekip tarafından multidisipliner olarak tedaviye karar verilir. Birinci, ikinci dönem ve üçüncü dönemin bazı alt evrelerinde, dördüncü dönemde de seçilmiş hastalarda ameliyat uygulanır. Ameliyat dışında hiçbir yöntemle ameliyat sonuçları kadar iyi bir başarı günümüzde hala elde edilememiştir. Bu yüzden özellikle halk arasında yaygın ‘akciğer kanserine bıçak vurulursa yayılır’ söylemi son derece yanlış bir algıdır.

Ameliyat yöntemleri arasında kapalı ve açık cerrahi yöntemler uygulanır. Özellikle erken dönem yakalanan akciğer kanserli hastalarda video yardımlı torakoskopik cerrahi olarak da adlandırılan kapalı cerrahi yöntem uygulanır. Hastanemizde her iki yöntem başarıyla uygulanmaktadır. Kliniğimiz, kapalı cerrahi yöntemle akciğer kanseri operasyonlarında ülkemizin birkaç merkezi arasında yer almaktadır.

Hastanemizde yılda yaklaşık 1800’e yakın akciğer ameliyatları uygulanmakta olup bu hastaların yaklaşık 600’ü akciğer kanseri operasyonlarına aittir. 

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık